Denlillenatur.dk

Insektvolden

Ynglepletten

Barjordsstriben

Striber i brakken

Frisk græs

Stendiget

Markvejen

Bekkasinskrab

Et gammelt træ

Gravhøjen

Lysningen

 

§3 områder

 

Agerhønefilm

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

 

Det åbne land, levner mange steder ikke de bedste forhold for dyr og dyr, som agerhøns, vibe, lærker, hare og mange andre arter som er knyttet til det åbne land.

Deres krav til biotopen som skal give dem den fornødne variation, som sikre dem føde, ynglemuligheder og skjul er i det monotone kornlandskab, er slet og ret mange steder ikke til stede.

På Denlillenatur.dk finder du råd om hvordan der kan skabes variation i landskabet, via små tiltag der hver især og sammen være med til, at skabe den fornødne variation.

Det bølgende kornlandskab er mange steder som en ørken

En oase i landskabet

 

Har du forslag til hvordan der kan laves biotopforbedringer, skal du ikke tøve med at sende et mail til – clc@naturbruger.dk

 

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009