Denlillenatur.dk

Forside

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

 

Ynglepletter

De jordrugende fugle har det svært i de store tætte korn og rapsmarker. En simpel metode er at man under såningen løfter såmaskinen, på strækninger på omkring 10 meter, således der i marken opstår bare pletter på omkring 40 m². Her vil der være mulighed for at fuglene kan yngle, og søge føde, da der i sådanne pletter kommer etårigt ukrudt samt insekter.
Under behandlingen af marken med pesticider, bør der ikke sprøjtes i disse områder specielt ikke med pesticider der er rettet mod ukrudtsplanterne.

Pletterne kan stort set placeres over alt på marken, men hold dem i god afstand fra skel, da ræven ofte bruger disse som ledelinjer. Dog bør de igen ikke placeres for langt fra områder hvor agerhønsenes og fasanernes kyllinger søger føde, hvilket vil sig at pletterne ikke bør ligge mere end 1 - 200 meter fra disse områder.

 

 

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009