Denlillenatur.dk

Forside

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

Stendiget

Ofte samles der sten af markerne, når disse pløjes eller harves, hvor stenen ofte ikke kan bruges til noget, ud over at fylde i en evt. markvej.

Har man mod på det, kan stenene også bruges, nemlig til at genskabe nogle af de stengærder der før i tiden var udbredt rundt om i landet.
Sådanne stendiger kan rejses i skel, og langs veje, hvor de giver grobund for et rigt mikroliv, hvor insekter, mus, lækat, hugorme mv. kan trives i stor stil, altså et sted hvor biodiversiteten kan få lov til at blomstre.

Langs stendiget vil der på sydsiden, af et sådan også være et rigt liv tidligt på foråret, da der her er lunt, hvilket giver gode vækstbetingelser i den lidt koldere tid.

Stendiget kan grundlæggende bygges på to måder, enten som en fritstående mur, eller som en stensætning.

Den fritstående mur laves ved, at to rækker sten stables med en afstand af ca. 30-40 cm. hvor hulrummet fyldes med jord. Højden på diget, bør være omkring 50-60 cm., således at evt. kvikgræs ikke totalt dækker diget.
Sådan en stendige, vil kunne rejses alle steder, men kommer naturligvis til sin ret i det åbne land eller langs småveje, hvor der ikke er plads til f.eks. læhegn.

Stensætningen består blot af en række sten, og hvor bagsiden er dænget op med jord, her er det en god ide, at stensiden, vendes mod syd, eller i sydlig retning, således, at der skabes en lun forårsplet. Sådan et stendige kræver ofte lidt mere plads, men er lidt lettere at bygge da det ikke kræver så mange sten, og ønsker man det kan der også plantes buske og træer på bagsiden af stensætningen.

Digerne kræver en del tid at bygge, og ikke mindst kræver de mange sten, derfor ønsker man at bygge et stendige, så skal man nok indstille sig på at det skal bygges over tid, hvor man skal bede landmanden om at de sten der samles, læsses af hvor de skal bruges, så man langsomt kan bygge sit stendige, til glæde for biodiversiteten, men også til glæde for øjet der betragter landskabet.

Er der ikke plads til et stendige, er et alternativ at lave nogle halvstore stendynger, f.eks. for enden af hegn, hvor der også vil kunne opstå et rigt insektliv.

 

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009