Denlillenatur.dk

Forside

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

Markvejen

Markveje der gennemskære markerne, er dels gode ledelinjer for vildtet, men er også et område der er en fødekilde føde til fugle og dyr, samt at f.eks. agerhøns også kan finde skjul langs markveje.

Ud over føde og skjul giver markvejen også fugle mulighed for at støvbade, da der ofte er bare pletter, hvilket er vigtigt for at fuglene kan holde sig rene for utøj.

Vil man pleje markvejen kan den også bruges til at skaffe frisk græs til harerne, hvor det kan være en god ide at holde græsmidterstriben slået.

Rabatterne bør forbeholdes de vilde urter, hvor der ikke sprøjtes med pesticider. Såfremt de lange græsarter, eller kvikgræs tager for hårdt fast, kan det være en god ide at slå kanterne, men det bør kun gøres en gang årligt og helst så sent på året, at urtevegetationen har fået smidt frøene, hvilket vil sige at det først bør gøres i efteråret.

 

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009