Denlillenatur.dk

Forside

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

 

Lysningen i skoven

Skovkanten er for vildtet et vigtigt område, hvor variationen af planter og insekter er stor, og dermed er fødekilderne også de bedste for vildtet lige netop i skovkanten. Men hvem siger at skovkanten kun skal være langs skovens ydre grænser, da en lysning bestemt også kan være et rent spisekammer for vildtet.
Det lyder så lidt voldsomt med en lysning i en skov, men den behøver faktisk ikke være så stor før end at den har en virkning, det vigtige er blot at sollyset skal kunne komme ind i lysningen.

Det optimale er naturligvis, at lave lysningen kvadratisk så lyset får mest muligt spil hvor et felt på 50 x 50 meter kan give vildtet gode muligheder. Har man ikke mulighed for at lave et stort kvadratisk felt, så vil et langstrakt felt med en bredde på omkring 10 meter, også være godt, blot man vender striben øst-vest, således solen får mest mulig magt i striben.

Lysningen skal plejes, men det er ikke det voldsomme arbejde der skal lægges i det, hvor man kan vælge at slå en del af området, eller også kan man vælge at lave en jordbehandling, ved at jorden f.eks. harves med års mellemrum.

Ved denne pleje sikre man, at der holdes en høj artsrigdom i forhold til både planter og insekter. Alternativt vil lysningen en gro efter, i senegræs og til sidst vil skoven også igen indtage området.

Rådyret kan finde føde i lysningen.

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009