Denlillenatur.dk

Forside

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

Insektvolde

En af de mere permanente løsninger der skaber gode betingelser for de jordrugende fugle er at skabe en insektvold. Selve insektvolden skabes ved, at man fra to sider, pløjer jorden sammen, således der skabes et lille dige. Selve insektvolden bør laves således den har en brede på omkring 6-8 meter. Derudover bør den placeres inde midt i marken, således der ikke skabes ledelinjer for ræven, da denne færdes langs naturlige linjer i landskabet i sin søgen efter føde, hvor denne består af frø fra specielt etårig ukrudt, samt insekter der danner et vigtige proteingrundlag for specielt kyllingerne.
På begge sider af volden anlægges barjordsstriber, på en brede af ca. 1-2 meter, hvor disse skal gøres "sorte" hver år, enten ved fræsning, eller pløjning. Dette gør, at de etårige ukrudtarter, som er vigtige for de jordrugende fugle, får mulighed for at komme til magten. Derudover giver dette "sorte" område de jordrugende fugle mulighed for at støvbade, samt et område hvor specielt agerhønse- og fasankyllinger får mulighed for at tørre sig efter regnvejr, hvilket kan være afgørende i de første leveuger.

Insektvolden indbyder til plantning af træer, hvilket ikke kan anbefales da det dels giver rovfugle og krager udsigtsposter, men det plantning af træer og buske besværliggøre også en evt. flytning af insektvolden i forbindelse med fornyet planlægning af landbrugsdriften. Volden bør dog ikke flyttes og ofte, da insektlivet tager omkring 3-4 år om at etablere sig i fuld skala.

Placeringen af insektvolden bør som tidligere nævnt, ske ude midt på marken, således de er med til at bryde de store monokulturer. Her kan der ofte tages hensyn til at marken ikke er 100 % vinkelret, hvorved at voldene kan lægges ind, og dække for kilerne i marken, der opstår naturligt.

Vedligeholdelsen af voldene, er begrænset til at barjordsstriberne på begge sider en gang i det tidlige forår enten skal pløjes eller fræses.

 

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009