Denlillenatur.dk

Forside

Danmarks eneste film om trækjagt på vandet

 

 

Bekkasinskrab

Masser af vadefugle holder af lavt vand, hvor de kan søge efter føde, og vil man hjælpe dem med, at sikre at der er fugtige områder i de tørre tider kan der etableres såkaldte "bekkasinskrab".
Et bekkasinskrab, laves i al sin enkelthed ved at der i et fugtigt område skrabes lidt jord af, således at der kommer til at stå blankt vand. Dette kan gøres i indhegningen ved heste og køer, i en fugtig plet midt i marken, eller på engen.

Dybden på skrabet, skal være ca. 5-7 cm, hvor det skal tilstræbes, at denne vandstand er den vandstand der opnås om sommeren, ved normal nedbør. Dette vil naturligvis betyde, at vanddybden stiger, om efteråret, men så må det formodes, at der kommer til at stå vand de omgivende områder.

Laves der et bekkasinskrab på en eng, skal man dog være opmærksom på at enge oftest er §3 områder, og her skal der søges tilladelse ved kommunen til at foretage sådanne indgreb.
Dog er der en nedre grænse for hvornår man skal søge, hvor man i henhold til tolkningen af naturbeskyttelsesloven i 2009, man lave et bekkasin skrab på op til 100 m² uden at kommunen skal ansøges om anlæggelse af denne.

Selve bekkasinskrabet, kræver ikke den store vedligeholdelse, men man skal dog være opmærksom på at lyssiv, kan få for megen magt, hvor det kan være nødvendigt, at slå området sidst på sommeren, eller skrabe området af igen.

 

Mangler du opskrifter på ænder og gæs, er dette kogebogen for dig

Copyright - Naturbruger.dk 2009