Andekasse.dk

Forside
Hus til
- Gråand
- Hvinand

 


 

 

Gråand

Gråandens fjender er mange, både af de flyvende og de firbenede, hvorfor et andehus kan være en særdeles gode hjælp til, at sikre mod at æggene bliver "røvet" i rugetiden.

Ræven og minken, er et par af de arter, der kan være slemme ved æggene, og som kan forhindres i at tømme reden, ved at placere reden ude på vandet. 
Huset kan naturligvis også bare placeres på en ø hvor ræven ikke kan komme, men det forhindre ikke minken  i at komme til, da vandet er minkens naturlige element. Derfor er det sikrest, at placere huset på en pæl.

Krager, skader og måger ynder også andeæg, og ved at huset er konstrueret korrekt, så kan æggene også beskyttes mod disse.
Her er det vigtigt at disse ikke har mulighed for at komme til at lande på en platform uden for huset.

Der findes naturligvis mange måder at lave et andehus på, men vælger man denne her, så har man en god gennemprøvet model.

Huset kan laves i planker eller vandfast krydsfiner. Ved fremstillingen er det vigtigt at huset ikke bliver for tæt, da der skal være ventilation i huset, lige som evt. vand der kommer ind i huset skal have mulighed for at trække ud, via mindre huller i bunden.

Hvor skal huset så placeres ?

Egentlig burde huset kunne sættes op hvor som helst, da gråanden stort set kan finde på at yngle alle steder, men det bedste er dog at sætte husene op hvor ænderne normalt opholder sig, og hvor ællingerne vil kunne finde føde efter de er klækket.

Dette vil betyde, at husene kan sættes op i søer, på engen ved vandhullet eller ned til fjorden i siv bevoksningen. Her skal der alle steder tages hensyn til vandstanden hvis den kan variere meget og selv om huset står en halv til en hel meter over vandet, så skal ænderne nok finde op i dem alligevel. men grundlæggende bør huset være omkring 20 cm. over vandet således mink og måger ikke fra vandsiden kan komme til at tage æggene.

Rengøring

Andehuset kræver ikke den store rengøring, men man kan hjælpe ved at tømme huset i det tidlige forår og placere lidt vissen græs i huset, således anden har noget at lægge æggene i, da de ellers godt kan trille rundt i huset.

Copyright Naturbruger.dk - 2007